Activites & Classes

Enrol

Extracurricular Activities

Swimming

Charlotte Swemskool.
Learn to swim, water safety, water awareness. We teach and improve swimming styles from the age of 3.

Drama

Ateljee Loraine
Creative toddler drama. An activity that will benefit your child for his/ her whole life. For kids from 3 years old.

Dancing

DanceXplosion
Creative movement encourages children to interact and develop a good self-esteem. Dance classes are for girls from age 3.

Cricket

Little Cricket Boys & Girls
A fun, social game that is easy to learn and is enjoyed by girls and boys from ages 3.

Music

Rugby

Netbal

Mathematics

Baby Class: 3 months to 12 months

In this calm and safe environment, we promote gross motor development and achievement of milestones. We experiment with solid food and motivate emotional and social skills through play and baby massage.

Fish Class: From 12 months until after Potty training

The next step in development, potty-training, is approached with patience and motivation. We start giving attention to scribbling, crumpling of paper and awareness of shapes, colours and “my body”.

Wild Animal Class: Englsih 2-4 Years

This 2-3 years class teaches toddlers how to work with art media. They take part in active physical development and fine motor activities.
The 3-4 years old learn about routines and start to do more formal work. We learn by playing games and express our creativity on paper, in fantasy play and outside on the playground.

Rainbow Class: English Grade R

Last year of preschool! We prepare for primary school and in this class children are equipped with enough skills, knowledge and emotional stability to hop through Grade 1 with a smile.

F.A.Q.

What are the school’s operating hours?

We are open from 6:00 – 17:30, Monday - Friday

What all is included in the school fees?

Included in your school fees are a fantastic education, all meals, snacks and drinks. Activities included are SmartBrain daily and Gimmies Sport twice a week.

Do you have a set menu?

We do not have a set menu, but we do try and make sure we provide a balanced diet. We serve porridge in the morning, a cooked lunch with either veggies or salad (depending on weather). For snacks we serve fruit and / or sandwiches.

Do you teach Afrikaans & English in all the classes?

We have dedicated classes per age group for each language. Our kids do however play together, therefore they all pick up and are able to speak both Afrikaans & English well.

How many children are in a class?

We accommodate maximum 24 children in a class to ensure enough individual attention.

Do all classes have a teacher and an assistant?

We follow the guidelines of DSD, stipulating the child to caregiver ratio. If needed the class will have an assistant teacher. Our baby and potty-training class have fulltime assistants, regardless of the number of children in the class.

Do you offer transport?

We use ScholarXpress as our recommended transport partner.

Buitemuurse Aktiwiteite

Swem

Charlotte Swemskool
Leer om te swem, water veiligheid en water bewustheid. Ons leer en bevorder swem style vir kinders vanaf 3 jaar.

Drama

Ateljee Loraine
Kreatiewe Kleuter Drama. ‘n Aktiwiteit wat jou kind lewenslank sal benut. Vir kleuters vanaf 3 jaar.

Dans

DanceXplosion
Kreatiewe beweging moedig kinders aan om sosiale interaksie te hê en om ‘n goeie selfbeeld te ontwikkel. Vir ouderdom 3 jaar en op.

Krieket

Little Cricket Boys & Girls
‘n Prettige, sosiale spel wat maklik aangeleer kan word en geniet word deur seuns en dogters vanaf ouderdom 3.

Musiek

Rugby

Netbal

Wiskunde

Baba klas: 3 maande tot 12 maande

In die rustige en veilige atmosfeer van die baba klas bevorder ons motoriese ontwikkeling en die bereik van mylpale. Ons eksperimenteer met vaste kos en moedig emosionele en sosiale vaardighede aan deur speel en baba massering.

Visklas: Van 12 maande tot na potjie -opleiding

Die volgende stap van ontwikkeling, namens “potjie-opleiding” word in die klassie met geduld en motivering aangepak. Ons begin ook aandag gee aan krabbel, frommel en bewuswording van vorms, kleure en “my lyfie”.

Monstertjie klas:  2-3 Jaar

Die 2-3 jaar klassie leer maatjies hoe om te werk met kuns media. Hier neem ons aktief deel aan fisiese ontwikkeling en beoefen fyn motoriese vaardighede.

Gogga Klas:  3-4 Jaar

Die besige lyfies leer nou van roetines een doen in die 3-4 jaar klassie al sommer baie meer formele werkies. Ons speel speletjies wat leer en begrip aanmoedig en vorder deur onsself uit te leef op papier, in fantasie spel en ook buite op die speelgrond.

Voëltjie Klas:  4-5 Jaar

Ons leer van taal, gediggies, patrone, wiskunde, legkaarte en nog vele meer. Leer deur speel verseker dat ons ‘n goeie houvas het op konsepte om te verseker ons is reg vir graad R.

Graad R

Laaste jaar van kleuterskool! Ons maak nou reg vir groot skool en hier word maats afgerond en beskik aan die einde van die jaar oor meer as genoegsame kennis en sosiale vaardighede om deur graad 1 te trippel met ‘n glimlag.

F.A.Q.

Wat is die skool te tye?

Ons is oop van 6:00 – 17:30, Maandag – Vrydag

Wat is by die skoolgelde ingesluit?

Ingesluit by die skoolgeld is ‘n fantastiese onderrig program, alle etes, peuselhappies en drink goedjies. Aktiwiteite ingesluit is SmartBrain daagliks en Gimmies Sport twee keer ‘n week.

Het julle ‘n vasgestelde spyskaart?

Ons het nie ‘n vasgestelde spyskaart nie, maar ons maak seker dat ons ‘n gebalanseerde dieët aan ons kleuters voorsien. In die oggend bedien ons pap en ‘n gekookte ete met groente of slaai (afhangend van weer) vir middagete. Peuselhappies bestaan uit vrugte en / of ‘n broodjie.

Bied ons klasse aan in beide Afrikaans en Engels?

Ons het toegewyde klasse vir alle ouderdomsgroepe in beide Afrikaans en Engels. Ons kinders speel egter saam, daarom leer hulle beide Afrikaans en Engels aan.

Hoeveel kinders is in ‘n klas?

Ons akkommodeer maksimum 24 kinders in ‘n klassie om individuele aandag te verseker.

Het al die klasse ‘n juffrou en ‘n assistent juffrou?

Ons volg die riglyne van DSO wat die kind tot toesighouer verhouding bepaal. Indien die getalle dit verlang sal die klas ‘n assistent hê. Ons baba- en “pottie”-klas het voltydse assistente, nie afhangend van die hoeveelheid kinders.

Het julle vervoer geriewe?

Ons gebruik SkolierXpress as ons gekose vervoer vennoot.